Het maken van een goed e-Book vraagt meer dan alleen een goede inhoud. Wij geloven dat jij de inhoud in je hebt. Daarom hier alleen een aantal tips voor uit de realisatie van je e-Book:

  • Laat altijd je tekst door iemand tegenlezen: vraag om kritische feedback
  • Een goede kaft helpt je e-Book verkopen. Als je zelf geen ontwerpheld bent kunnen wij je helpen.
  • Ook al is je boek digitaal, paginanummers zijn erg handig. We adviseren je de paginanummers onderaan, aan de buitenkant van de pagina’s te plaatsen.
  • Gebruik een schreefloos lettertype (bijvoorbeeld Arial) in een flinke puntgrootte (bijvoorbeeld 14 punts). Dit maakt je boek beter te lezen op een scherm.
  • Wil je jouw e-Book ook buiten YouDipity aanbieden, bijvoorbeeld in (web)boekwinkels? Vraag dan een ISBN aan.
  • Neem een copyrightregel op in je e-Book. Bijvoorbeeld: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, doorfotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Download hier één van de Wordsjablonen voor e-Books:

Je kunt je e-Book met YouDipity Author verrijken, bijvoorbeeld met beeld- en geluidsmateriaal. Hiervoor kun je een PDF bestand van je e-Book uploaden. Een paar tips voor het maken van een PDF:

Tekstdocument opslaan als PDF

De tekstverwerkers van MS Office 2010 en OpenOffice.org kunnen standaard elk document opslaan als PDF. Kies in Word 2010 voor ‘Opslaan als’ en selecteer: ‘Opslaan als PDF’. Word 2007 biedt deze optie niet standaard, je kunt hiervoor een gratis plug in installeren. In OpenOffice.org is de optie te vinden in het menu Bestand - Exporteren als PDF.

Printen naar PDF

Er zijn verschillende programma’s beschikbaar waarmee je documenten kunt ‘printen’ als een PDF bestand. Deze software maakt een virtuele printer aan. Wanneer je dan in een willekeurig document de optie ‘Afdrukken’ kiest, kun je de PDF printer selecteren. Hierna maakt het programma het PDF bestand aan, in plaats van dat deze daadwerkelijk geprint wordt. Heb je een Mac? In OS X en hoger is deze functie standaard beschikbaar.

Goede gratis PDFprint programma’s voor Windows zijn onder meer:

doPDF
PrimpoPDF

Acrobat

Wil je het echt professioneel aanpakken dan is Adobe Acrobat nog een goede optie. Het pakket is zeer uitgebreid, maar is de prijs is er ook naar. Dit programma is niet hetzelfde als Acrobat Reader, wat zoals de naam al aangeeft, je alleen in staat stelt om PDF’s te openen.