Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een vorm van bescherming voor originele werken van auteurs, waaronder literaire, dramaturgische, muzikale, grafische en audiovisuele werken. 'Auteursrecht' betekent letterlijk het recht van de auteur, maar betreft tegenwoordig het gehele pakket exclusieve rechten dat aan auteurs en eigenaars van auteursrecht is toegekend ter bescherming van hun werk.

Auteursrechtelijke bescherming betekent dat de auteursrechthouder van een werk kan bepalen hoe dat werk wordt gebruikt. Deze bescherming zorgt er vooral voor dat de auteursrechthouder van een werk het recht heeft om te bepalen of en hoe de inhoud mag worden gekopieerd, aangepast en doorgegeven. Inhoud uploaden en delen via het internet brengt een groot aantal van de exclusieve rechten van de auteursrechthouder met zich mee. Het exclusieve karakter van het auteursrecht betekent dat alleen de houder kan beslissen wie deze activiteiten met betrekking tot de inhoud mag uitvoeren.

Er zijn beperkingen aan het auteursrecht. Doorgaans beschermt het bijvoorbeeld geen ideeën of feiten. Bovendien worden een aantal manieren om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken, door de wet toegestaan. De precieze aard van deze uitzonderingen op de auteursrechtelijke bescherming hangt af van de nationale auteurswet die van toepassing is.

Uitzonderingen voor onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek in Nederland

  • Citaten uit een werk: de reproductie van een fragment van een werk voor doeleinden van kritiek of onderwijs, bijvoorbeeld om een recent verschenen boek te bespreken, of in een wetenschappelijk werk, is toegestaan.
  • Bloemlezingen bestemd voor het onderwijs.
  • De mededeling van werken in het kader van schoolactiviteiten. Zo is de opvoering van een toneelstuk door de leerlingen in het kader van een cursus Frans toegestaan.
  • De reproductie of mededeling van werken ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. Zo is het toegestaan om ter illustratie van een les relevante fragmenten uit auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken, bijvoorbeeld het tonen van filmfragmenten tijdens een les filmgeschiedenis. Deze uitzondering strekt zich eveneens uit tot online onderwijs en onderwijs op afstand, zij het onder bepaalde voorwaarden.
  • Reprografie, dit wil zeggen het op papier fotokopiëren van artikelen of van korte fragmenten van werken.
  • De uitvoering van een werk tijdens publieke examens met het oog op het behalen van een diploma.

Wat is inbreuk op een auteursrecht?

Inbreuk op een auteursrecht vindt plaats wanneer een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteursrechteigenaar wordt gereproduceerd, gedistribueerd, uitgevoerd of in het openbaar vertoond of wanneer er afgeleide werken van worden gemaakt.

YouDipity respecteert de rechten van auteursrechthouders en uitgevers. Daarom moeten alle gebruikers bevestigen dat ze over de auteursrechten beschikken of toestemming hebben van de auteursrechthouder om inhoud te uploaden. Indien je niet over toestemming van de auteursrechthouder beschikt, verwijderen we inhoud meteen nadat we hierover worden geïnformeerd.

Wanneer je materiaal plaatst dat inbreuk maakt op het auteursrecht, kan dit leiden tot de verwijdering van je producten en/of Dipities en moet je mogelijk een schadevergoeding betalen wanneer de auteursrechteigenaar besluit juridische stappen tegen je te ondernemen (let op, je kunt worden aangeklaagd!). Accounts van gebruikers die herhaaldelijk in de fout gaan, worden beëindigd. Deze gebruikers worden dan permanent van YouDipity geweerd.

Bij YouDipity hopen we dat je met ons wilt samenwerken om onze community een creatieve, legale en positieve belevenis te laten zijn voor iedereen.

Hoe kan ik voorkomen dat ik inbreuk maak op auteursrechten van anderen?

De beste manier om te controleren of je product en/of Dipity geen inbreuk maakt op het auteursrecht van iemand anders, is je vaardigheden en verbeelding te gebruiken om iets volledig origineels te maken. Als het helemaal van jou is, hoef je je nooit zorgen te maken over het auteursrecht: jij bent de eigenaar! Zorg ervoor dat je de andere richtlijnen uit de Gebruiksvoorwaarden ook volgt.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal in je product en/of Dipity gebruiken

Opmerking: dit materiaal dient uitsluitend ter informatie. Het is geen juridisch advies of een vervanging van juridisch advies en is ook niet als zodanig bedoeld.

Toestemming krijgen om het materiaal van iemand anders in je product en/of Dipity te gebruiken

We kunnen je geen rechten verlenen voor het gebruiken van schermafbeeldingen of materiaal van inhoud van derden op onze site. Daarnaast is er geen algemeen openbaar document van wie de rechten voor bepaalde werken bezit. We kunnen je daarom niet helpen met het identificeren van en contact opnemen met de partij die de rechten op een bepaald werk bezit. Je moet contact opnemen met de afzonderlijke inhoudseigenaren over de rechten op dit materiaal.

We bieden inhoudseigenaren de mogelijkheid om het gebruik van hun inhoud op YouDipity te reguleren. Inhoudseigenaren hebben het recht om van mening te veranderen over hoe hun inhoud wordt weergegeven op onze site. Het is dus mogelijk dat inhoud die eerst is toegestaan later wordt geblokkeerd. Het is ook mogelijk dat meerdere partijen rechten bezitten op verschillende gedeelten van een werk waarop auteursrecht berust. Eén eigenaar kan het gebruik van hun materiaal op YouDipity Author toestaan, terwijl een andere eigenaar de toestemming kan intrekken.

Ik heb al toestemming voor het gebruik van deze inhoud.

Als je het recht hebt verkregen om bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken in je product en/of Dipity, moet je wellicht de titel en het webadres van je product en/of Dipity op YouDipity doorgeven aan de oorspronkelijke eigenaar van de inhoud. Zo kun je voorkomen dat je product en/of Dipity ten onrechte wordt verwijderd.

Redelijk gebruik/redelijke distributie

Misschien kun je toestemming krijgen om kleine fragmenten van auteursrechtelijk beschermd materiaal in je product en/of Dipity op te nemen als datgene wat je wilt gebruiken onbelangrijk is of toevallig is toegevoegd, of als het beoogde gebruik van het materiaal binnen de uitzonderingen valt op de wet op het auteursrecht van je land.

Wij kunnen je hierover geen advies geven, en zelfs als je slechts een klein fragment van auteursrechtelijk beschermd materiaal in je product en/of Dipity wilt gebruiken, raden wij je aan om eerst juridisch advies in te winnen.

YouDipity kan je niet adviseren of je product en/of Dipity uiteindelijk wordt aangemerkt als redelijk gebruik. Dit kan alleen door een rechtbank worden bepaald. Het is jouw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de wetten in je land en om te begrijpen wat redelijk gebruik is voordat je zonder toestemming een product en/of Dipity publiceert die auteursrechtelijk beschermde inhoud bevat.