Beschrijving

VCA Basis e-learning
Een zeer praktische, digitale cursus die in tien hoofdstukken de kennis voor het VCA Basis examen behandelt. Met onder meer wet- en regelgeving, herkennen van onveilige situaties en handelingen,
werken met machines en gereedschappen en treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Met behulp van tekst en animatiefilmpjes leert de student de veiligheidseisen en veiligheidsmaatregelen op de werkvloer kennen. Middels een tweetal games leren zij de risico’s in te schatten en volgens juiste procedures een droomhuis te bouwen. In de digitale cursus vindt u ook checklists, handige tools en opdrachten voor een koppeling van de theorie met de praktijk. De toetsen in de cursus bereiden de studenten voor op het VCA Basis examen.

Na afronding van de cursus kunt u uw leerlingen aanmelden voor het VCA Basis examen. Met het VCA Basis diploma laten zij zien dat je veilig kunnen werken en daarbij rekening houden met het milieu en de gezondheid van zichzelf en anderen. Vrijwel alle organisaties in de bouw en industrie stellen dit diploma verplicht voor personeel en (onder)aannemers.

Wilt u meer informatie over de VCA Basis e-learning cursus, neem dan contact op met Karlijn Betz via de optie bericht sturen aan de verkoper of stuur een e-mail naar info@aliasonderwijs.nl.

Deze zeer complete VCA Basis e-learning cursus kan ingezet worden binnen het Praktijkonderwijs, het VMBO en MBO niveau 1 en 2 en ter bevordering van de arbeidstoeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meerdere leerlingen of medewerkers aanmelden voor de online VCA Basis e-learning cursus?
Neem contact op met Karlijn Betz via de optie bericht sturen aan de verkoper of stuur een e-mail naar info@aliasonderwijs.nl, voor informatie over onze staffelkorting.

Specificaties

Auteur Alias Onderwijs, Karlijn Betz
Taal Nederlands
Product is een Dipity? Ja
Datum uitgave 14 apr 2015
Doelgroep Praktijkonderwijs, VMBO, MBO niveau 1 en 2, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Content

 • Inleiding B-VCA
 • 1. Veiligheid en gezondheid wetgeving
 • 2. Veiligheid, gezondheid en welzijn
 • 3. Risico's, preventie en ongevallen
 • 4. Werkvergunning, risicoanalyse en veiligheidsregels
 • 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 6. Gevaarlijke stoffen
 • 7. Brand- en explosiegevaar
 • 8. Gereedschappen en machines
 • 9. Hijsen, heffen, werken op hoogte
 • 10. Besloten ruimten

Gebruikerslicentie

Licentieduur

365 dagen na activatie

Aanvullende voorwaarden

Dit product heeft een beperkte gebruiksduur. Na activatie heeft u een bepaald aantal dagen om het product te gebruiken.

Op alle lesmodules en branchecursussen van Alias Onderwijs berust copyright.

Copyright: K.J. Betz, Alias Onderwijs, info@aliasonderwijs.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K.J. Betz, Alias Onderwijs.

Dit product ondersteunt organisatielicenties.
Ja

Reviews

Dit product heeft nog geen reviews.
Log in om een review toe te voegen.

Gerelateerd aanbod

€ 75,00 incl. btw

Is dit bedoeld voor iemand anders dan jijzelf of voor meerdere personen? Dan ontvang je een activatiecode die je kunt doorgeven.
Of heb je een activatiecode?

Etalage

Alias Onderwijs biedt digitale lesmodules voor het Entree-onderwijs, voor de ontwikkeling van een beroepshouding en branchecursussen op maat. Iedere module is voorzien van verschillende leervormen: kijken, lezen, luisteren en spelen. Je kunt de…

Over de aanbieder

Karlijn

Lid sinds januari 2015

  Bericht sturen