Beschrijving

Inkijkexemplaar

Leer veilig werken methode

Een digitale, zeer praktische cursus die in tien hoofdstukken de basiskennis voor veilig werken in een arbeidssituatie behandelt. Met onder meer, herkennen van onveilige situaties en handelingen, veilig werken met machines en gereedschappen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. De cursus is een uitstekende voorbereiding op een eerste leer-werktraject.

Deze methode is vanaf september 2016 verkrijgbaar in de webshop.

Specificaties

Auteur Alias Onderwijs
Taal Nederlands
Geschikt voor 15 - 20 jaar
Product is een Dipity? Ja

Content

(Het product bevat geen content)

Gebruikerslicentie

Licentieduur

365 dagen na activatie

Aanvullende voorwaarden

Dit product heeft een beperkte gebruiksduur. Na activatie heeft u een bepaald aantal dagen om het product te gebruiken.

Op alle lesmodules en branchecursussen van Alias Onderwijs berust copyright.

Copyright: K.J. Betz, Alias Onderwijs, info@aliasonderwijs.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K.J. Betz, Alias Onderwijs.

Dit product ondersteunt organisatielicenties.
Ja

Reviews

Dit product heeft nog geen reviews.
Log in om een review toe te voegen.

Gerelateerd aanbod

€ 0,00 incl. btw

Of heb je een activatiecode?

Etalage

Alias Onderwijs biedt met de Alias Academie kant en klare e-learning voor het VMBO, Entree-onderwijs en voor de ontwikkeling van een beroepshouding.
Daarnaast biedt zij volledige branchetrainingen inclusief examens op maat.

Over de aanbieder

Karlijn

Lid sinds januari 2015

  Bericht sturen