Beschrijving

Deze e-learning cursus behandelt alléén de 7 competenties van Kerntaak 1 van het kwalificatiedossier Entree.

Kerntaak 1 is een verplicht onderdeel van alle assistent-opleidingen van Entree.

Suggestie:
Deze cursus kan bijvoorbeeld ingezet worden in het eerste deel van de Entreeopleiding.
Studenten die nog niet weten wat zij willen gaan doen, hebben dan nog de tijd om zich te oriënteren op een beroepsrichting.

Specificaties

Auteur Edu aktueel
Taal Nederlands
Geschikt voor MBO niveau 1
Product is een Dipity? Ja

Content

  • Samenwerken
  • Plannen en organiseren
  • Omgaan met verandering en aanpassen
  • Leren deel 1
  • Leren deel 2
  • Kwaliteit leveren
  • Instructies en procedures
  • Formuleren en rapporteren

Gebruikerslicentie

Licentieduur

365 dagen na activatie

Aanvullende voorwaarden

Dit product heeft een beperkte gebruiksduur. Na activatie heeft u een bepaald aantal dagen om het product te gebruiken.

Op alle lesmodules en branchecursussen van Alias Onderwijs berust copyright.

Copyright: K.J. Betz, Alias Onderwijs, info@aliasonderwijs.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K.J. Betz, Alias Onderwijs.

Dit product ondersteunt organisatielicenties.
Ja

Reviews

Dit product heeft nog geen reviews.
Log in om een review toe te voegen.

€ 90,75 incl. btw

Is dit bedoeld voor iemand anders dan jijzelf of voor meerdere personen? Dan ontvang je een activatiecode die je kunt doorgeven.
Of heb je een activatiecode?

Etalage

Alias Onderwijs biedt digitale lesmodules voor het Entree-onderwijs, voor de ontwikkeling van een beroepshouding en branchecursussen op maat. Iedere module is voorzien van verschillende leervormen: kijken, lezen, luisteren en spelen. Je kunt de…

Over de aanbieder

Karlijn

Lid sinds januari 2015

  Bericht sturen